TIN TỨC SỰ KIỆN

 • DIỄN VIÊN NINH DƯƠNG LAN NGỌC LỘNG LẪY CÙNG VỚI PHỤ KIỆN SƠN MÀI CỦA HARMONY

  Hình bởi Tang Tang và D2 Styling Agency

 • HARMONY TRÊN TẠP CHÍ HERITAGE FASHION SỐ THÁNG 4

 • NHậN NGAY BôNG TAI TASSEL NHâN NGàY QUốC Tế PHụ Nữ

  Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ từ 6 tháng 3 đến hết 8 tháng 3 2019. Tất cả đơn hàng trên website với giá trị 100 đô trở lên sẽ được nhận ngay đôi bông tai Tassel

 • TRANG SứC HARMONY TRêN TạP CHí VIETNAM AIRLINES HERITAGE FASHION

 • TRANG SứC HARMONY TRêN TạP CHí TIếP THị Và GIA ĐìNH Số TếT 2019

  Trang Sức Harmony trong Bộ ảnh mang đậm vẻ đẹp Á Đông của Tạp Chí Tiếp Thị và Gia Đình số Tết 2019

 • TRANG SứC HARMONY TRêN TRANG BìA TạP CHí ƠI

  Nữ Ca Sỹ xinh đẹp Linh TNX mang trang sức Harmony trên trang bìa Tạp Chí ƠI

 • BàI PHỏNG VấN Về NHà THIếT Kế DROR LAM TRêN TạP CHí DELUXE

  Cảm ơn Tạp Chí Deluxe đã có một bài phỏng vấn tuyệt vời về nhà thiết Kế Dror Lam

 • HOA HậU HOàN Vũ VIệT NAM H’HEN NIE MANG Bộ SưU TậP VòNG TAY LACQUER CủA HARMONY

  Chúc mừng Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam H’Hen Nie lọt vào top 5 Hoa Hậu Hoàn Vũ. H’Hen Nie năng động và tỏa sáng cùng với vòng tay Lacquer của Harmony

 • HARMONY ĐượC GIớI THIệU BởI LUXE CITY GUIDES

  Harmony was recommended by Luxe

 • TRANG SứC HARMONY TRêN TạP CHí VIETNAM AIRLINES HERITAGE FASHION MAGAZINE

  Bộ Sưu Tập Trang Sức Harmony Trên Tạp Chí Vietnam Airlines Heritage Fashion Magazine

 • TRANG SứC HARMONY Đã Có MặT TRêN TRANG WEB THươNG MạI ĐIệN Tử ETSY

  www.etsy.com/shop/HarmonyNecklacesShop

  ETSY trang web thương mại điện tử dành cho mặt hàng thủ công

 • MISS THủY TIêN CHủ TịCH CủA TậP ĐOàN IPP VIệT NAM MANG TRANG SứC CủA HARMONY TạI MILAN FASHION WEEK 2018

  Miss Thủy Tiên Chủ Tịch của Tập Đoàn IPP Việt Nam mang hoa tai Shanghai 10 của Harmony và nhận được rất nhiều lời khen từ nhà thiết kế lừng danh Giorgio Armani tại Milan Fashion Week 2018

 • CA Sỹ HồNG NHUNG MANG VòNG Cổ HARMONY

  Ca sỹ Hồng Nhung Mang Vòng Cổ đá quý của Harmony

 • HARMONY TRêN TạP CHí VIETNAM ECONOMIC TIMES MAGAZINE Số THáNG 6

  Harmony trên Tạp Chí Vietnam Economic Times Magazine số Tháng 6

 • Bộ SưU TậP TRANG SứC LACQUER TRêN TạP CHí Nữ DOANH NHâN

  Bộ Sưu Tập Trang Sức Lacquer Trên Tạp Chí Nữ Doanh Nhân số tháng 3 2018

 • TRANG SứC HARMONY TRêN TRANG BìA TạP CHí Nữ DOANH NHâN

  Trang Sức Harmony Trên Tạp Chí Nữ Doanh Nhân số tháng 2 năm 2018

 • TRANG SứC HARMONY TRêN TạP CHí TIếP THị Và GIA ĐìNH

  Trang Sức Harmony Trên Tạp Chí Tiếp Thị và Gia Đình số Tết 2018

 • MICHELLE BACHELET, Nữ TổNG THốNG CủA CHILE MANG TRANG SứC CủA HARMONY

  Harmony tự hào khi Nữ Tổng Thống Michelle Bachelet của Chile lựa chọn và sử dụng trang sức của Harmony qua nhiều sự kiện khi ghé thăm Tân Mỹ Design Hà Nội.

 • HARMONY CHRISTMAS 2017

 • WEBSITE MUA SắM TRựC TUYếN CủA HARMONY Sẽ SớM RA MắT

 • HARMONY TRêN TRANG BìA CủA TạP CHí MICE IN ASIA

 • TRANG SứC HARMONY TRêN TạP CHí Nữ DOANH NHâN

  Nhà Sáng Lập – Nhà Thiết Kế của Espace Michele De Albert mang trang sức của Harmony trên tạp chí Nữ Doanh Nhân

 • CINDY NGôI SAO CủA GLEE VIệT NAM MANG TRANG SứC HARMONY TRêN TRANG BìA TạP CHí ƠI

  Cindy Ngôi Sao Của Glee Việt Nam Mang Sản Phẩm Milan 8 trong bộ Sưu Tập Da của Harmony Trên Trang Bìa Tạp Chí ƠI

 • HOA TAI SHANGHAI 1 TRêN TạP CHí GLOBAL WOMAN

  Nữ diễn viên Cindy của bộ phim Glee Vietnam đeo bông tai Tassel Shanghai 1 trên Tạp Chí Global Women

 • HER WORLD

  Trang sức Harmony Necklaces trên Tạp Chí Her World

 • HARPER’S BAZAAR

  Trang sức Harmony trên tạp chí Harper’s Bazaar

 • WORD MAGAZINE

  Phỏng vấn nhà thiết kế Dror Lam trên Tạp Chí Word

 • FORBES

  Trang Sức Harmony trên Tạp Chí Forbes

 • MEN’S LIFE

  Trang Sức Harmony trên Tạp Chí Men’s Life

 • TRAVELLIVE

  Trang Sức Harmony trên Tạp Chí Travellive

 • TRAVEL – LEISURE

  Trang Sức Harmony trên Tạp Chí Travel – Leisure

 • COSMOPOLITAN

  Trang sức Harmony trên Tạp Chí Cosmopolitan